Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen
De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Autoverhuur Rijnmond besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Autoverhuur Rijnmond zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Autoverhuur Rijnmond is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door Autoverhuur Rijnmond worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Autoverhuur Rijnmond controleert de inhoud van deze websites niet en verstrekt dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie.
Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Autoverhuur Rijnmond (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Autoverhuur Rijnmond, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoverhuur Rijnmond deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Wijzigingen
Autoverhuur Rijnmond behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. .

Autoverhuur Rijnmond B.V.
Kamer van Koophandel Den Haag 24199602

BTW nr. NL 801271538 B01

Autoverhuurrijnmond.nl maakt gebruik van cookies.

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en analytische cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. Autoverhuur Rijnmond maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites en online advertising. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van Autoverhuur Rijnmond. Door hiernaast op akkoord te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van Autoverhuur Rijnmond.